Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đoàn thanh niên

Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Lần 3 (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, ngày 08 tháng 08 năm 2022, Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Thành phố đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Hội trường Công ty Cổ phần Du lịch Hoà Bình. Đại hội đã tổng kết, đánh giá những mặt thành công cũng như các mặt hạn chế cần khắc phục của công tác Đoàn trong nhiệm kỳ II (2017 - 2022); đồng thời đề ra phương hướng hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2027; tại Đại hội đã báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp TP nhiệm kỳ II (2017 - 2022); bầu chọn những cán bộ Đoàn đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức tham gia Ban Chấp hành để lãnh đạo công tác Đoàn nhiệm kỳ III (2022 - 2027) và bầu chọn Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:
- Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III gồm 21 đồng chí, trong đó Đồng chí Nguyễn Gia Triều - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố.
- Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 03 đồng chí chính thức: Đ/c Trần Ngọc Tuấn Anh - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố; Đ/c Nguyễn Gia Triều - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài; Đ/c Phan Nguyễn Thùy Trang - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần May Bình Minh và 01 đồng chí dự khuyết: Đ/c Lê Thị Trang Đài - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh.
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Thành phố Đoàn kết - Trung thực, Sáng tạo, Trách nhiệm, Tận tình - Kết nối, Hội nhập và phát triển doanh nghiệp” hứa hẹn nhiều nội dung hoạt động sôi nổi, thiết thực đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên và góp phần tham gia nâng tầm và phát triển doanh nghiệp.

Thúy Quỳnh

Các bài viết khác

Lượt xem: 1652