Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

CoBuaLiem_AVATAR.jpg
Lịch sử, ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4

Lịch sử, ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4

CoBuaLiem_AVATAR.jpg
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

CoBuaLiem_AVATAR.jpg
Chi bộ Văn phòng tổ chức về nguồn tại Đồng Tháp

Nhân Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (ngày 09/07/1979 – 09/07/2019) và Kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/07/2019.

CoBuaLiem_AVATAR.jpg
Tổ chức Hội nghị Đảng viên lần 1 năm 2019

Ngày 15/8/2019, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị Đảng viên lần 1 năm 2019

Logo_AVATA.jpg
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

CoBuaLiem_AVATAR.jpg
Tham dự hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019

Ngày 17/5/2019, đồng chí Lương Thanh Điền – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng thành viên cùng các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) tham dự Hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 -2019 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố tổ chức tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

CoBuaLiem_AVATAR.jpg
Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 129 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2019)

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 129 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2019)

CoBuaLiem_AVATAR.jpg
Tài liệu tuyên truyền Ý nghĩa lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2019)

Tài liệu tuyên truyền Ý nghĩa lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2019)

CoBuaLiem_AVATAR.jpg
Tài liệu tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

Tài liệu tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

CoBuaLiem_AVATAR.jpg
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng ủy Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO)

Ngày 04/10/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) tiến hành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trong hơn hai năm qua, đồng thời khẳng định mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu phải đạt và đề ra phương hướng phấn đấu, các giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

1234567
...