Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Tài chính - Kế toán

Tổ chức Nhân sự

Nguyễn Thị Đoan Trang
Kế toán trưởng
Nguyyễn Thị Ngọc Loan
Phó phòng Tài chính Kế toán

Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 3607