Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển toàn diện của Công ty.

Liên hệ

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 3829 5551

Fax: (84 -28) 3825 6589

Email: khdt@fosco.vn 

Một số hình ảnh

Lượt xem: 11229