Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Văn bản số 459/FOSCO-VP ngày 24/7/2021 về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 12-CT/TU của Thành ủy và Công văn 2468/UBND-VX của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố

Xem chi tiết

Các bài viết khác

Lượt xem: 139