Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Tham gia Hội thao quốc phòng Lực lượng vũ trang Quận 3

Vào sáng ngày 12/04/2018, tại Sân vận động Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng 2, Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thao Quốc phòng lực lượng vũ trang Quận 3, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO) đã cử 20 Cán bộ - nhân viên tham dự Hội thao.
Hội thao Quốc phòng lực lượng vũ trang Quận 3 được tổ chức hàng năm nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, Hội thao còn là cơ sở để tuyển chọn những cá nhân và đơn vị tiêu biểu đại diện cho Quận tham gia Hội thao Quốc phòng Thành phố năm 2018.
Hội thao năm nay đã diễn ra với 04 nội dung chính gồm: Khối đứng nền khai mạc Hội thao; Hội thi Luật Dân quân tự vệ; Thi bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK; Thi bắn đạn thật bài 4 súng tiểu liên AK…

Các bài viết khác

Lượt xem: 520