Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Sơ đồ phân loại cách ly người nhiểm, nghi nhiễm hoặt tiếp xúc (tham khảo) và 22 đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tư vấn phòng chống Corona


(Nguồn internet)

Các bài viết khác

Lượt xem: 853