Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong buổi chào cờ đầu tuần ngày 02/03/2020 tại trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài, Tổng Giám đốc Nguyễn Tương Minh đã khen thưởng đột xuất cho Tập thể Trung tâm cung ưng lao động và cá nhân bà Nguyễn Thị Thùy Trang đã có thành tích xuất sắc trong công tác đàm phán, thuyết phục khách hàng chuyển đổi loại hình dịch vụ.
Đồng thời khen thưởng tập thể Văn phòng Công ty đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020.

Các bài viết khác

Lượt xem: 802