Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2019

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường Công ty, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Tương Minh đã chủ trì Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2019.
Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Hiệp Sỹ - Phó Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố, Ông Bùi Vĩnh Trung - Chuyên viên Sở Nội Vụ Thành phố. Về phía Công ty có Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra Nhân dân và các Tổ trưởng Tổ Công đoàn cùng tham dự.
Hội nghị đã nghe phòng Kế hoạch - Đầu tư, phòng Tài chính - Kế toán, và Văn phòng Công ty báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, công tác an ninh đối ngoại và ngoại giao nhân dân, tình hình thực hiện các dự án, công tác xây dựng, sửa chữa cơ bản, công tác nhân sự, chế độ chính sách cho Người lao động, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và công tác an ninh, an toàn trụ sở.
Qua các số liệu tổng hợp, phân tích đánh giá hoạt động năm 2018 cho thấy những thành quả đạt được rất khả quan trên các lĩnh vực ngoại giao và kinh doanh. Về lĩnh vực ngoại giao, năm 2018 là năm tiếp nối thành công tốt đẹp đã tạo được ấn tượng, hình ảnh đặc biệt nâng cao vị thế, uy tín đối ngoại đối với các cơ quan ngoại giao, đối tác, khách hàng thông qua tổ chức thành công 03 sự kiện cho các Cơ quan Ngoại vụ các tỉnh phía Nam, Tổng Lãnh sự quán, Lãnh sự quán, Tổ chức Quốc tế, Tổ chức Phi Chính phủ, Văn phòng kinh tế nước ngoài đó là: “Hội nghị gặp gỡ các cơ quan ngoại giao đầu năm 2018”; sự kiện “Giải Quần vợt FOSCO lần 3 - năm 2018” và “Khi Gia đình ngoại giao vào bếp lần 2 – năm 2018”. Về lĩnh vực kinh doanh: các đơn vị kinh doanh như Xí nghiệp Kinh doanh nhà và cao ốc văn phòng,  Trường Quốc tế, Trung tâm Cung ứng lao động đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty. Doanh thu năm 2018 ước thực hiện đạt 104,12%; Lãi trước thuế năm 2018 ước thực hiện  đạt 133,87%, tổng số thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện 110,49% so với chỉ tiêu kế hoạch do UBND Thành phố giao. Ngoài ra các phòng chuyên môn đã tham mưu nhiều nội dung có tính chuyên đề, giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn đã góp phần vào kết quả chung của Công ty. Công tác tổ chức bộ máy cán bộ được tập trung kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được quan tâm kịp thời đã tạo được động lực, phấn khởi trong cán bộ công nhân viên của Công ty.
Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại năm 2018, các đơn vị đã chủ động xây dựng các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận về “Giải pháp tăng trưởng chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2019” do 03 đơn vị kinh doanh thực hiện.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Huỳnh Hiệp Sỹ - Phó Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã đánh giá cao những kết quả Công ty đạt được trong năm 2018, sự nỗ lực của tập thể Ban Lãnh đạo và Người lao động Công ty những năm gần đây đặc biệt là đoàn kết nội bộ tốt góp phần phát triển Công ty. Đồng chí cũng lưu ý về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đảm bảo tính kế thừa và đáp ứng đúng tiêu chuẩn chức danh, vị trí công việc.  
Trên tinh thần tiếp thu ý kiến của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Kiểm soát viên,  Tổng Giám đốc Nguyễn Tương Minh đã kết luận chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019 đúng tinh thần “ năng động, sáng tạo, hiệu quả” và đặc biệt từng đơn vị có những giải pháp mang tính đột phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Công ty (09/7/1979 – 09/7/2019).

Các bài viết khác

Lượt xem: 1014