Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Hội nghị Người Lao động năm 2018

Vào lúc 8g sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2018. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại Thành phố, các đồng chí lãnh đạo: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc cùng toàn thể 130 cán bộ, nhân viên là Người lao động tham dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, Người lao động Công ty đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký để điều hành Chương trình của Hội nghị, thực hiện đầy đủ về nghi thức và nội dung trình bày tại Hội nghị.
Hội nghị đã thông qua các nội dung quan trọng về: Tổng kết hoạt động năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2017; Báo cáo công khai tài chính năm 2017; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của Người lao động từ Hội nghị Người lao động các đơn vị trực thuộc Công ty; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở và Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2017. Thông qua Hội nghị, đại diện Người lao động tại 03 cơ sở: Trường Quốc tế, Xí nghiệp Kinh doanh nhà và cao ốc văn phòng, Trung tâm Cung ứng lao động cũng tham gia hiến kế nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phục vụ và kinh doanh của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, giải trình những góp ý, những thắc mắc của Người lao động. Hội nghị Người lao động năm 2018 đã phát huy quyền dân chủ của Người lao động, tạo điều kiện để Người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Qua đó xây dựng được mối quan hệ hài hòa giữa Người sử dụng lao động và Người lao động để từng bước xây dựng Công ty ngày càng đoàn kết và phát triển.  
Hội nghị đã tiến hành bầu chọn 05 thành viên đại diện tập thể tham gia Tổ Đối thoại năm 2018 và chứng kiến việc ký kết bổ sung các nội dung tại Thỏa ước lao động tập thể năm 2018 giữa Người sử dụng lao động – Tổng Giám đốc và đại diện Người lao động - Chủ tịch Công đoàn Công ty trên cơ sở có lợi cho Người lao động.
Hội nghị Người lao động năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1359