Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, ngày 26 tháng 08 năm 2017, Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Thành phố đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Hội trường Công ty TNHH Một Thành viên Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đã tổng kết, đánh giá những mặt thành công cũng như các mặt hạn chế cần khắc phục của công tác Đoàn trong nhiệm kỳ I (2012 – 2017); đồng thời đề ra phương hướng hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2017 – 2022; Tại Đại hội,  đã báo cáo kiểm điểm BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp TP nhiệm kỳ I (2012 - 2017), bầu chọn những cán bộ Đoàn đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức tham gia Ban Chấp hành để lãnh đạo công tác Đoàn nhiệm kỳ II (2017 – 2022) và bầu chọn Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:
- BCH Đoàn Khối Doanh Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II gồm 15 đồng chí, trong đó Đồng chí Nguyễn Tấn Đạt – Bí thư Chi Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố.
- Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 01 đồng chí chính thức: Đ/c Huỳnh Minh Đắc - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố và 01 đồng chí dự khuyết: Đ/c Trần Ngọc Tuấn Anh – Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố.
- Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối gồm 05 đồng chí, trong đó Đ/c Nguyễn Thanh Giang – Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên Công ty FOSCO giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố lần II.
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Thành phố Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo, xây dựng và phát triển doanh nghiệp” hứa hẹn nhiều nội dung hoạt động sôi nổi, thiết thực đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên và góp phần tham gia nâng tầm và phát triển doanh nghiệp.

Các bài viết khác

Lượt xem: 582