Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Đại biểu Người lao động năm 2020

Ngày 28/02/2020, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài đã phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020.  
Đến tham dự Hội nghị, có Đ/c Lê Lương Tâm – Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố, Đ/c Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP Hồ Chí Minh cùng 79 đại biểu là các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn, các đại biểu đại diện cho Người lao động của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Công ty.
Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo :
- Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019; Kế hoạch công tác năm 2020 của Công ty.
- Báo cáo kết quả thực hiện Thoả ước lao động tập thể năm 2019.
- Báo cáo công khai tài chính năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 nhiệm kỳ 2019 – 2021.
- Trình bày dự thảo Thỏa ước Lao động tập thể năm 2020. Nội quy lao động năm 2020.
- Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động tại các đơn vị trực thuộc và tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2020;
- Báo cáo giải trình các ý kiến đóng góp từ Hội nghị Người lao động tại các đơn vị trực thuộc cũng như các ý kiến góp ý tại Hội nghị.
Đại biểu đã biểu quyết thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung của Thỏa ước lao động tập thể năm 2020, Nội quy lao động năm của Công ty.
Đặc biệt Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể Đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020 đã chứng kiến ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2020 giữa Ông Nguyễn Tương Minh – Tổng Giám đốc Công ty – Người sử dụng lao động và Bà Nguyễn Thị Đoan Trang – Phó Chủ tịch Công Đoàn – đại diện tập thể Người lao động Công ty.
Hội nghị đã được nghe Đ/c Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP Hồ Chí Minh phát biểu hoan nghênh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty bài bản, đầy đủ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung văn kiện kỹ, nghiêm túc, đảm bảo đầy đủ các nội dung; công tác tổ chức Hội nghị NLĐ tại các đơn vị trực thuộc để góp ý thảo luận văn kiện được thực hiện đầy đủ, dân chủ. Ban lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động của 2 Đoàn thể.
Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP Hồ Chí Minh, kết luận Hội nghị đ/c Tổng Giám đốc đã quán triệt Trưởng các đơn vị phát huy đoàn kết, tập trung dân chủ, triển khai Nghị quyết Hội nghị Đại NLĐ năm 2020, phối hợp Tổ công đoàn triển khai Nội qui lao động, Thỏa ước LĐTT năm 2020 đến tất cả người lao động được biết và thực hiện.

Các bài viết khác

Lượt xem: 792