Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Công ty FOSCO tổ chức Buổi nói chuyện Chuyên đề

Vào sáng ngày 25 tháng 9 năm 2019, Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã tổ chức Buổi nói chuyện Chuyên đề về vị trí, vai trò tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam; phổ biến Luật biển Việt Nam 2012 và Công ước Luật biển 1982 do Đồng chí Đại tá Đinh Quốc Ruân – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trình bày.
Tham dự buổi nói chuyện Chuyên đề này có đông đủ cán bộ Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi Đoàn Thanh niên, các Đảng viên, Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc và người lao động Công ty.
Hoạt động tổ chức buổi nói chuyện Chuyên đề này nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) của Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam”, theo đó đã xác định mục tiêu tổng quát: “Đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh” và cũng là hoạt động hằng năm theo kế hoạch công tác của Công ty.
Kết thúc buổi nói chuyện, Đồng chí Lương Thanh Điền, Đảng ủy viên phụ trách Tuyên giáo đã thay mặt tập thể Công ty cảm ơn và đánh giá cao những nội dung thời sự  được Đại tá Đinh Quốc Ruân trình bày. Theo đồng chí Lương Thanh Điền, đây là buổi nói chuyện rất có ý nghĩa, giúp cho toàn thể Lãnh đạo, Đảng viên và người lao động của Công ty nắm bắt, hiểu rõ hơn về tình hình biển đảo của Việt Nam hiện nay cũng như các nước trên thế giới.

Các bài viết khác

Lượt xem: 963