Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Công ty FOSCO làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương về công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa bàn Tỉnh

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-BNG ngày 14/04/2015 của Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền cho Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (tên giao dịch: FOSCO) thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh, Thành phố khu vực phía Nam thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 2 Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ, Công ty FOSCO đã tổ chức Đoàn công tác do Đồng chí Hồ Trọng Trí, Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đi thăm và làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.
Đồng chí Hồ Trọng Trí cũng đã chia sẻ đến Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương một số thông tin về công tác thực hiện nhiệm vụ tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc tại các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tổ chức quốc tế tại tỉnh Bình Dương; về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý. Ngoài ra, FOSCO cũng thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo Nghị định 75 và trân trọng mời Ban Giám đốc Sở cử người tham dự. Hội nghị dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2018
Tại buổi tiếp, Đồng chí Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương đã tiếp và thẳng thắn chia sẻ về tình hình thực tế trong công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức Phi chính phủ có hoạt động tại địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Giám đốc cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty FOSCO trong công tác quản lý lao động Việt Nam theo Quy chế phối hợp đã ký kết ngày 12 tháng 5 năm 2016 giữa hai cơ quan.

Các bài viết khác

Lượt xem: 584