Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Công ty FOSCO đón đoàn Văn phòng Dịch vụ Ngoại giao Đoàn - Bộ Ngoại giao CHDCND Lào

Từ ngày 09/5/2019 đến 11/5/2019, đoàn Văn phòng Dịch vụ Ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao CHDCND Lào do Ông Manivanh Sinchai, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2019, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Công ty FOSCO. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Tương Minh, Tổng Giám đốc Công ty FOSCO đã giới thiệu đôi nét về chức năng, nhiệm vụ và tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty. Ông Manivanh Sinchai cũng giới thiệu về mô hình hoạt động của Văn phòng Dịch vụ Ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đặt ra một số vấn đề trao đổi về mô hình hoạt động của Công ty FOSCO trong công tác phục vụ đối ngoại, an ninh đối ngoại và hoạt động kinh doanh của Công ty FOSCO.
Trước đó, ngày 09/5/2019 Công ty FOSCO đã đưa Đoàn đi tham quan tại thành phố Vũng Tàu. Chuyến đi đã để lại trong bạn những kỷ niệm ấn tượng và sâu sắc.
Trước khi chia tay về nước, Ông Manivanh Sinchai đã bày tỏ lời cám ơn đến Ban lãnh đạo Công ty FOSCO đã đón tiếp đoàn thật chu đáo, trọng thị.

Các bài viết khác

Lượt xem: 215