Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Thành lập các chi bộ Đảng mới

Đảng bộ Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ quan nước ngoài có 06 chi bộ thực thuộc (trong đó có Chi bộ 2,3, 4 là chi bộ ghép). Sau khi tách các Chi bộ theo bộ máy phòng, đon vị trực thuộc; kết quả sau khi chia tách, Đảng bộ Công ty có 10 Chi bộ trực thuộc tương ứng với các phòng, đơn vị chuyên môn như sau:
- Giữ nguyên Chi bộ 1,5,6.
- Chi bộ 2 tách thành 3 Chi bộ gồm : Chi bộ 2, 3, 4.
- Chi bộ 3 tách thành 2 Chi bộ gồm : Chi bộ 7,8.
- Chi bộ 4 tách thành 2 Chi bộ gồm : Chi bộ 9,10.


Đ/c Mai Toàn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đọc quyết định thành lập các Chi bộ mới


Đ/c Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Công ty trao quyết định và tặng hoa cho Đại diện các Chi bộ mới

Các bài viết khác

Lượt xem: 4032