Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, Đảng ủy Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ quan nước ngoài đã tổ chức Hội nghị đảng viên sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ Công ty. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù có những khó khăn nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Đảng ủy Công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời giải quyết những công việc phát sinh trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Công ty, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh tại các đơn vị; trong đó nổi bật nhất là đã khởi động lại các dự án, xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015-2020 (đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt), tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự các đơn vị trực thuộc, khắc phục từng mảng yếu của bộ máy. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy quan tâm, thường xuyên theo dõi ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ công ty (vòng 2) nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại Hội nghị, các chi bộ trực thuộc đã tập trung thảo luận nội dung về cải tiến lề lối làm việc và đề ra các giải pháp hoàn thành kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Các bài viết khác

Lượt xem: 583