Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng ủy Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO)

Ngày 04/10/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) tiến hành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trong hơn hai năm qua, đồng thời khẳng định mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu phải đạt và đề ra phương hướng phấn đấu, các giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
Đến tham dự Hội nghị có Đ/c Lâm Thị Phú – Phó phòng sở, ngành trung ương; đ/c Huỳnh HIệp Sĩ – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố. Về phía Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ quan nước ngoài có các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ; Kiểm soát viên, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi Đoàn thanh niên và quần chúng ưu tú về dự Hội nghị. 
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ủy giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn của Công ty trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với sự phát triển của Công ty để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra đến năm 2020. Hội nghị đã nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp những ý kiến đóng góp tích cực của và đại diện các đơn vị cho nội dung bản dự thảo báo cáo cũng như đóng góp những giải pháp cho các hoạt động của Công ty để không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức Ðảng, phát huy vị thế và phát triển thương hiệu của Công ty.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Công ty FOSCO đã bám sát Nghị quyết Đại hội và các chương trình công tác để thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra như: Quy mô, ngành nghề, chất lượng đào tạo được mở rộng và nâng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội và quá trình hội nhập; năng lực nghiên cứu, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ được đẩy mạnh; các nguồn lực tài chính được sử dụng hiệu quả; điều kiện làm việc, sinh hoạt và đời sống của cán bộ, người lao động được cải thiện; công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng và hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được củng cố;..
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Huỳnh Hiệp Sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, thống nhất đối với báo cáo sơ kết, đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc và tập thể công chức, viên chức, người lao động trong Công ty, đồng thời biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của Công ty trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ông ty FOSCO lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần đoàn kết sự quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc và sự đồng thuận, nhất trí cao của toàn thể công chức, và người lao động, các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra được thực hiện tốt có khả năng đạt và vượt vào cuối nhiệm kỳ. Bên cạnh những thuận lợi, Công ty sẽ gặp không ít khó khăn nhưng với sự đoàn kết, gắn bó của tập thể Công ty và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ làm cơ sở quan trọng tạo đà để Ban Chấp hành Đảng bộ cùng lãnh đạo Nhà trường thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty FOSCO lần thứ X.
Vì sự phát triển bền vững Công ty trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty FOSCO nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, năng động, sáng tạo cùng với sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty FOSCO nhiệm kỳ 2015-2020.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1188