Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 10/8/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội trường Công ty.
Dự Hội nghị có báo cáo viên đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố, đồng chí Lê Thị Hồng Hậu - Bí thư Đảng ủy Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; đồng chí Nguyễn Tương Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên công ty.
Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề nhằm giúp các đồng chí tham dự nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó tập trung chủ yếu vào Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” theo tình hình thực tế của đơn vị.

Thanh Thủy

Các bài viết khác

Lượt xem: 658