Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN LẦN 1 NĂM 2016

Ngày 18/03/2016 tại trụ sở Công ty, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO) đã tổ chức Hội nghị đảng viên lần 1 năm 2016 nhằm đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
Tới dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Hiệp Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố cùng toàn thể đảng viên thuộc 06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.
Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ Công ty và nghe ý kiến phát biểu của các đảng viên.
Năm 2015, Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy đã góp phần lãnh đạo Công ty thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đối ngoại và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thường xuyên quan tâm chăm lo các chế độ, chính sách cho người lao động, tạo được phần nào sự yên tâm, gắn bó làm việc của người lao động tại doanh nghiệp. Phương hướng năm 2016, Đảng bộ Công ty sẽ nỗ lực cùng Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ đối ngoại.

Các bài viết khác

Lượt xem: 2714