Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Hội nghị đảng viên Công ty FOSCO lần 1 năm 2020

Ngày 07/7/2020 tại trụ sở Công ty, Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO) đã tổ chức Hội nghị đảng viên lần 1 năm 2020 nhằm đánh giá kết quả công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Lương Tâm - Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố cùng toàn thể đảng viên thuộc 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.
Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác 06 tháng đầu năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Công ty và nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí đảng viên.
Đầu năm 2020 tình hình đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới nói chung và đến nền kinh tế Việt Nam nói riêng, hiện nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thương mại, kinh doanh, dịch vụ… đã tác động trực tiếp đến các ngành nghề; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô; ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân.
Trước tình hình đó, Công ty FOSCO cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy đã góp phần lãnh đạo Công ty thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đối ngoại và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; quan tâm chăm lo các chế độ, chính sách cho người lao động, tạo được phần nào sự yên tâm, gắn bó làm việc của người lao động tại Công ty.
Phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO) sẽ nỗ lực cùng Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ đối ngoại. Đồng thời, có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ người lao động trong Công ty vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1684