Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Văn phòng Công ty

Tổ chức Nhân sự

Trần Thị Kim Hằng
Chánh Văn phòng
Ông Lê Mai
Phó Chánh Văn phòng
Ông Nguyễn Trúc
Phó Chánh Văn phòng
Trần Thị Ngọc Dung
Phó Chánh Văn phòng
Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 1472