Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Tài chính - Kế toán

Tổ chức Nhân sự

Nguyễn Thị Đoan Trang
Trưởng phòng Tài chính Kế toán và phụ trách Kế toán Công ty
Bà Hồ Thị Quỳnh Liên
Phó phòng Tài chính Kế toán

Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 598