Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Tài chính - Kế toán

Tổ chức Nhân sự

Nguyễn Thị Đoan Trang
Kế toán trưởng
Đỗ Việt Minh Khanh
Phó phòng Tài chính Kế toán

Nguyyễn Thị Ngọc Loan
Phó phòng Tài chính Kế toán

Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 1453