Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Kỹ thuật - Dự án

Tổ chức Nhân sự

Ông Đỗ Quý Dũng
Trưởng phòng
Lê Thị Thanh Tâm
Phó Trưởng phòng
Trương Thị Mỹ Loan
Phó Trưởng phòng
Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 653