Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Kỹ thuật - Dự án

Tổ chức Nhân sự

Ông Đỗ Quý Dũng
Trưởng phòng
Lê Thị Thanh Tâm
Phó Trưởng phòng
Trương Thị Mỹ Loan
Phó Trưởng phòng
Phạm Thụy Khánh Linh
Phó Trưởng phòng
Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 1108