Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

Tổ chức Nhân sự

Ông Lê Phú Đức
Trưởng phòng
Vũ Thanh Hoàng
Phó Trưởng phòng
Huỳnh Thiên Hạc
Phó Trưởng phòng
Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 1205