Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Đối ngoại

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Phòng Đối ngoại có chức năng tham mưu Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác đối ngoại của Công ty, thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại và an ninh đối ngoại, thực hiện công tác lễ tân đối ngoại của Công ty, tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến đối ngoại (dịch vụ xin cấp visa, dịch vụ du lịch); xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung công tác đối ngoại của Công ty hằng tháng, quý, 6 tháng và hằng năm hoặc đột xuất; soạn thảo hoặc hiệu chỉnh văn bản đối ngoại song ngữ (Việt - Anh); tổ chức biên – phiên dịch cho các hoạt động của Công ty; đảm bảo về hình thức, nội dung và quy định.

Liên hệ

Phòng Đối ngoại

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 38 299 352

Fax: (84 -28) 38 230 439

Email: doingoai@fosco.vn

Một số hình ảnh

Lượt xem: 10548