Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Xí nghiệp Xây dựng, Sửa chữa và Trang trí nội thất

Tổ chức Nhân sự

Ông Nguyễn Văn Dũng
Giám đốc
Phạm Thụy Khánh Linh
Phó Giám đốc
Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 587