Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Xí nghiệp Xây dựng, Sửa chữa và Trang trí nội thất

Giới thiệu

Xí nghiệp Xây dựng, sửa chữa và trang trí nội thất là đơn vị phục vụ trực tiếp thực hiện công tác xây dựng sửa chữa, trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài; chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện các yêu cầu hợp lý về xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, duy tu, bảo trì định kỳ các nhà của Công ty quản lý và khách hàng.

Các dịch vụ

Thi công xây dựng.
Sửa chữa, cải tạo nâng cấp, trang trí nội ngoại thất, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

Liên hệ

Xí nghiệp Xây dựng, Sửa chữa và Trang trí nội thất

40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 3930 7593 – (84 -28) 3933 0573

Email: xnxd@fosco.vn 

Một số hình ảnh 

Lượt xem: 2227