Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Xí nghiệp Kinh doanh Nhà và Cao ốc Văn Phòng

Tổ chức Nhân sự

Bà Võ Thị Cẩm Tú
Giám đốc
Ông Mai Văn Thạnh
Phó Giám Đốc
Ông Vương Thế Hạnh
Phó Giám Đốc
Ông Nguyễn Văn Dũng
Phó Giám Đốc
Một số hình ảnh

Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 1339