Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Trung tâm Cung ứng Lao động

Tổ chức Nhân sự

Lê Thanh Thảo
Giám đốc Trung tâm
Bà Hồ Thị Quỳnh Liên
Phó Giám Đốc

Ông Nguyễn Tấn Đạt
Phó Giám Đốc

Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 2460