Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Trung tâm Cung ứng Lao động

Tổ chức Nhân sự

Tống Thị Hồng Nhung
Giám Đốc

Đỗ Việt Minh Khanh
Phó Giám Đốc

Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 6259