Tiếng Việt  |  English
  Tìm Kiếm

27 Tháng Chín 2016
 Liên kết Đóng
 In Ấn    
 Lượt truy cập Đóng
 In Ấn    
 Trang Ảnh Đóng
 In Ấn    
 Cơ quan nước ngoài tuyển dụng Đóng

   

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
SERVICE COMPANY TO FOREIGN MISSIONS

Địa chỉ: 124, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3829.5794 - FAX: (84-8) 3823.0439
Email: info@fosco.vn - Website: www.fosco.vn